Dokumenter & links

 

På denne side samler vi løbende dokumenter og links til steder, hvor du finder inspiration og information om alt fra frivillighed og samskabelse til det at have et godt liv.

- Aktiviteter i Karlslunde er en PDF-baseret hjemmeside, som løbende bliver opdateret gennem året og giver information om aktiviteter i Karlslunde-området.

- Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende videns-, kompetence-, og udviklingscenter. Centret blev oprettet i 1992 med det formål at støtte og udvikle det frivillige sociale arbejde i Danmark. www.frivillighed.dk

- Charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige blev offentliggjort d. 1. juli 2013.

- Ha’ en god dag er en forening, hvis formål det er at udfordre og inspirere dig til at træffe kloge valg og handlinger med hjernen og hjertet. Her finder du massevis af god inspiration, der kan medvirke til glæde, energi, inspiration og håb – og som kan præge dit livssyn. www.haengoddag.dk

- FriSe (Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark) er en landsdækkende medlemsorganisation for 80 lokale frivilligcentre og selvhjælpsorganiseringer. www.frise.dk
Frivilligcentrene under FriSe arbejder ud fra et fælles værdigrundlag og et sæt af fælles visioner.

- Frivillig i Greve Kommune: Her kan du læse om at være eller blive frivillig – og om at få hjælp af frivillige.

- Frivillig i Norge: De andre skandinaviske lande har, ligesom i Danmark, centre for styrkelse af det frivillige arbejde i civilsamfundet. Her finder du ‘Norges Frivilligsentraler’.

- Frivillig i Sverige: De andre skandinaviske lande har, ligesom i Danmark, centre for styrkelse af det frivillige arbejde i civilsamfundet. Her finder du ‘Riksförbundet för Sveriges Frivilligcentraler’.

- Frivillige er lykkeligere: I Norge lavede man i 2010 en stor analyse og kunne konstatere, at der er direkte sammenhæng mellem den frivillige indsats, og hvor lykkelige folk er. Læs rapporten ’Livskvalitet – Betydning av kultur og frivillighet for helse, trivsel og lykke’ udgivet af Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig
sektor, Oslo/Bergen 2010.

- Frivillige er sundere - læs hvorfor

- Frivilligjob.dk er en hjemmeside, hvor du finder opslag om en betydelig del af de frivillige engagementer og opgaver i Danmark. Her kan du søge på alt fra geografi til organisation og opgavetype og finde det frivillige engagement, der passer dig. frivilligjob.dk. Se også dette link specifikt for muligheder i Greve Kommune.

- Frivilligrådet er et politikudviklende organ, der rådgiver regeringen og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer www.frivilligraadet.dk

- Frivilligt Forum landsorganisation for de frivillige sociale organisationer. Frivilligt Forum er uafhængig af økonomiske, religiøse og partipolitiske interesser – og har over 100 medlemsorganisationer. www.frivilligtforum.dk

- Regler for frivilligt arbejde kan du finde hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Her finder du svar på en række ofte stillede spørgsmål om regler for dig, der er frivillig i en forening eller organisation.

- Regler for dit frivillige arbejde, når du modtager arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn, finder du ligeledes hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

- SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har lavet en undersøgelse af omfanget af frivillighed i Danmark. Undersøgelsen er publiceret i tre rapporter, som du kan læse hos Danmarks Statistik. www.dst.dk

 

Udskriv Email

Find forening

FindForeningNyweb

Bliv Frivillig

FrivilligNyWeb

At være frivillig giver...

FirkloverWebNy

Selvhjælp

selvhjaelp