Foreningsservice

Frivilligcentret tilbyder en bred vifte af ydelser til foreninger, der tager udgangspunkt i jeres behov og særlige omstændigheder, ressourcer og udfordringer.  

Frivilligcentret tilbyder bl.a. at hjælpe med: 

 • Foreningsstøtte og konsulentbistand omkring foreningsdrift og udvikling
 • Opstart af en forening
 • Rekruttering af frivillige til foreninger og kommunale institutioner
 • Støtte til booking af mødelokaler
 • Kommunikation og sociale medier
 • At kopiere, lave foldere, brochurer og oprette en hjemmeside
 • Projektudvikling, projektansøgninger og fundraising
 • At koordinere og facilitere netværk, samarbejde og erfaringsudveksling

Vi ligger ikke inde med en facitliste med løsningen på jeres udfordring – for løsningen er i høj grad afhængig af jeres konkrete behov og specifikke omstændigheder. Det er jer, der kender jeres forening og frivilligmiljø bedst.

Vi bidrager til løsningen med en bred indsigt i foreningslivet og det frivillige arbejde, der kan give nye perspektiver på jeres forening og arbejde. Og vi har et stort netværk, hvor vi kan hente viden og støtte. Hvis vi ikke selv har den ekspertviden, der skal til, hjælper vi gerne med at finde andre, som kan hjælpe.

Det er gratis

Vores rådgivning er gratis og ydes af vores ansatte eller frivillige. Det kan foregå over telefonen eller på mail, men vi foretrækker personlige møder, da det oftest giver det bedste resultat – og vi kommer gerne ud til jer. Vi engagerer os i kortere eller længere perioder alt efter jeres behov.

Hvem kan få rådgivning?

 • Frivillige, bestyrelser og ansatte i frivillige organisationer
 • Dig, der er ved at etablere en forening, et netværk eller et nyt projekt inden for det frivillige område
 • Offentlige organisationer eller private virksomheder, der ønsker at etablere samarbejde med frivillige organisationer

Udskriv Email

Find forening

FindForeningNyweb

Bliv Frivillig

FrivilligNyWeb

At være frivillig giver...

FirkloverWebNy

Selvhjælp

selvhjaelp