Hjemmeplejens arbejdsgangsbeskrivelse

Projekt: ”Jeg føler mig ikke alene”

 Ensom skema

Figur 1. Arbejdsgang for opsporing af ensomme ældre.

  1. Triagering og handlingsskema.
 Sorttekst  

1: Borgerens kontaktperson påbegynder de opsporende samtaler. Her kortlægges det om borgeren er ensom. Hjemmeplejen medbringer cue-cards til at højne kvaliteten i samtalerne.

2: Efter samtaleprocessen triageres borgeren enten hvid (borgeren er ikke ensom) eller lilla (Borgeren er ensom).

Hvidtekst

1: Det noteres i borgerens journal, at der er taget en opsporende samtale med borgeren og, at borgeren ikke føler sig ensom.

LillaLillatekst                                         

1: De(n) henvisende samtale(r) påbegyndes. Borgeren forelægges projektets aktivitetstilbud, og sammen med borgeren udvælges et relevant tilbud.Link til tilbud

2: Når aktivitetstilbuddet er valgt, sikrer hjemmeplejeren borgerens samtykke, hvis der skal viderebringes oplysninger til de frivillige samarbejdspartnere. Dette indskrives senere i handleplanen.”

NB: Rambølls første borgermåling foretages. Link til spørgeguiden. (15 spørgsmål) (15 spørgsmål) Borgerens svar indtastes i RambøllResults.

Husk: Borgermålingsskemaet printes ud og udfyldes sammen med borgeren. Sammen med en af projektet ambassadører logges på Rambøll Results, hvor resultatet af målingen indtastes.

3: Borgerens kontaktperson udfylder listen der viderebringer relevante informationer om borgeren til frivilligcentret. Link til listen.  

Herefter tages der kontakt til frivilligcentret, hvor der informeres om borgerens ønske(r). I samtalen videregives de relevante informationer. Link til kontakt til Frivilligcentret.

4: Frivillige centret kontakter de frivillige, og efterfølgende kontakter Frivilligcentret hjemmeplejens hovednummer, og bekræfter borgerens deltagelse, og giver relevant information ift. borgerens kommende deltagelse (Starttid, sluttid osv.) Disse informationer indskrives af hjemmeplejens hovednummer/planlægger I kørelisten.

5: Planlæggeren orienterer borgerens kontaktperson om borgerens deltagelse er accepteret.

6: Borgerens kontaktperson arrangerer transport. Transport bestillingsliste.

7: Borgerens kontaktperson meddeler planlæggeren, at skrive de kommende aktiviteter ind i kørelisten.

8: Der udfyldes en fortrykt handleplan. Handleplanen ligger som skabelon med overskriften: ”Ensomhed”. Det er borgerens kontaktperson der udfylder handleplanen. Handleplanen SKAL udfyldes.

9: Borgerens kontaktperson skriver en personlig advis til sig selv, der minder om at evaluere om 3. mdr. på om borgeren er i det korrekte aktivitetstilbud. Der evalueres herudover efter behov, dog senest efter 3. mdr.

10: Kontaktpersonen triagerer borgeren lyserød

Pinktekst 1:Triageres borgeren lyserød foretages der ikke yderligere handlinger.
Orangetekst Borgerens kontaktperson kontakter frivillig Centret. Frivillig Centret indskriver borgerens ønsker i deres system. Link til kontakt til Frivilligcentret.

 

Udskriv E-mail

Find forening

find forening
Find en forening i Greve

Bliv Frivillig

bliv frivillig
Unge og frivillighed

AT VÆRE FRIVILLIG

4kloverLæs mere

Selvhjælp

selvhjaelp
Mulighed for selvhjælp