Hjemmeplejens arbejdsgangsbeskrivelse

Projekt: ”Jeg føler mig ikke alene”

 Ensom skema

Figur 1. Arbejdsgang for opsporing af ensomme ældre.

  1. Triagering og handlingsskema.
 Sorttekst  

1: Borgerens kontaktperson påbegynder de opsporende samtaler. Her kortlægges det om borgeren er ensom. Hjemmeplejen medbringer cue-cards til at højne kvaliteten i samtalerne.

2: Efter samtaleprocessen triageres borgeren enten hvid (borgeren er ikke ensom) eller lilla (Borgeren er ensom).

Hvidtekst

1: Borgerens kontaktperson noterer i borgerens journal, at der er taget en opsporende samtale med borgeren og, at borgeren ikke føler sig ensom.

LillaLillatekst                      

1: Borgerens kontaktperson tager en henvisende samtale og sammen med borgeren, hvor der udvælges et relevant tilbud fra projektets primære eller sekundære tilbud.Link til tilbud

2:Borgerens kontaktperson kontakter frivilligcentret ift. borgerens deltagelse kontakt til Frivilligcentret med relevante de informationer. Huskeliste ift. viderebringelse af relevante informationer.Link til kontakt til Frivilligcentret.

3:Frivilligcentrets opgave: Frivilligcentret kontakter herefter de frivillige og arrangerer borgerens deltagelse. Herefter kontakter Frivilligcentret hjemmeplejens hovednummer, og bekræfter borgerens deltagelse, og giver relevant information til planlæggeren ift. borgerens kommende deltagelse (Starttid, sluttid osv.)

4: Planlæggeren orienterer borgerens kontaktperson om borgerens endelige deltagelse er accepteret. De kommende aktiviteter indskrives i kørelisten.

5:Borgerens kontaktperson arrangerer transport. Transport bestillingsliste.

6: Borgerens kontaktperson udfylder sammen med borgeren en printet version af Rambølls første borgermåling. Link til at printe spørgeguiden (15 spørgsmål). Efterfølgende indtastes borgerens svar i Rambøll Results, dette hjælper en af projektets ambassadør med. Ambassadøren har login.

7: Borgerens kontaktperson triagerer borgeren lyserød

 

Pinktekstpink

1: Borgerens kontaktperson udfylder en fortrykt handleplan. Handleplanen ligger som skabelon med overskriften: ”Ensomhed”. Det er borgerens kontaktperson der udfylder handleplanen. Handleplanen SKAL udfyldes. Handleplanen evalueres senest efter 3 måneder og efter behov.

Handleplanen findes under: Moduler > Klient > Handleplan > høreklik og vælg: opret handleplan > Vælg: Ensomhed.

2: Når Borgerens kontaktperson triagerer borgeren lyserød, foretages der ikke yderligere handlinger.

Orangetekst

 

Borgerens kontaktperson kontakter Hugo fra Frivilligcentret på mobil: 6045 3870 med borgerens ønske til aktivitet. Hugo indskriver borgerens ønsker i deres IT system. Når en lille gruppe borgere efterspørger samme type aktivitet, vil der bliver arbejdet på at oprette et egnet tilbud der dækket behovet. I den mellemliggende periode kontakter Hugo hjemmepleje, hvis/når der opstår andre muligt egnede tilbud til borgeren.


Udskriv Email

Find forening

find forening
Find en forening i Greve

Bliv Frivillig

bliv frivillig
Unge og frivillighed

AT VÆRE FRIVILLIG

4kloverLæs mere

Selvhjælp

selvhjaelp
Mulighed for selvhjælp