Generalforsamling 2018

FrivilligCenter Greve holder Generalforsamling den 10. april kl. 17 i Greve Borgerhus.

Alle er velkomne, men af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendigt.

Husk! Kontingent for 2018 skal være betalt senest den 20. marts 2018 for, at give stemmeret på Generalforsamlingen. Indbetal på konto: 2343- 62 79 15 11 68

Hvad får din forening for et kontingent på kr. 100,-

 • Råd og vejledning til fundraising (§18, puljer og fonde)
 • Hjælp til rekruttering af frivillige, herunder udarbejde jobopslag
 • Kurser i bestyrelsesarbejde, kommunikation, sociale medier, fundraising og selvvalgte temadage med aktuelle emner.
 • Råd og støtte til nye projekter
 • Lokalebooking i Greve Borgerhus
 • Fotokopiering, plakater, design og layout.
 • Og meget andet

Generalforsamlingen indledes med et kort indlæg om hvad der skal ske på Greve Sommerfestival den 9. juni, hvorefter der vil være en let andreting.

Generalforsamlingen begynder kl. 19. med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af 2 stemmetællere
 4. Identifikation af stemmeberettigede
 5. Bestyrelsens årsberetning forelægges til godkendelse
 6. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
 7. Indkomne forslag
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Godkendelse af handlingsplan og budget
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år. I lige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.
 11. Valg af 2 suppleanter for 1 år
 12. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor for 1 år

Årsberetning, handleplan og regnskab kan hentes på disse links eller rekvireres ved, at skrive en mail til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Udskriv Email

Find forening

FindForeningNyweb

Bliv Frivillig

FrivilligNyWeb

AT VÆRE FRIVILLIG

FirkloverWebNy

Selvhjælp

selvhjaelp