Greve Kommune

Greve Kommune og FrivilligCenter Greve har indgået en samarbejdsaftale som beskriver rammerne for samarbejde og en handlingsplan for den kommende indsats.  Handlingsplanen revideres løbende efter aftale med kommunen i forhold til hvilken fælles indsats der samarbejdes om. ( samarbejdsaftale se her)

I 2016 etablerede FrivilligCenter Greve (FCG) og Idræts- og Fritidssekretariatet (IFS) sammen med ansatte i Folkeoplysningssekretariatet et kontorfællesskab (Foreningssekretatiatet) for, at styrke viden og skabe synergi i samarbejdet om foreninger og det frivillige engagement.

Samarbejdet har allerede medført et fælles kursuskatalog der følger foreningernes årshjul med tilbud til alle foreninger, netværk og grupper om kompetenceudvikling, erfaringsudveksling og netværksmøder.

Vores vision er at samle alle foreninger om Frivillig Fredag, så denne dag bliver foreningernes dag, hvor der uddeles anerkendelse, priser til dem der har gjort en ekstra indsats og festes omkring de mange andre frivillige der også har gjort en forskel der giver mening.

FCG samarbejder med kommunale institutioner:

Vi har et tæt samarbejde med PPR med henblik på at sætte fokus på frivillighed gennem dialog med institutionerne.

Havana Klub: oprettede en genbrugsordning til udsatte børnefamilier i samarbejde med frivillige.

Familiehusene: rekrutterer frivillige til Venneforening, faciliterede dialogproces om rammer for frivillighed.

STU: skabt kontakt til SUS med henblik på udvikling af informationsteknologiske redskaber til læringsforløb for elever med diagnoser. Samtidigt rekrutterer vi frivillige i foreninger som eleverne kan være frivillige sammen med i form af en mentorordning.

Træningscenter

På hvert plejecenter har kommunen en træningssal, der stilles til rådighed for borgere som har været igennem et genoptræningsforløb. Borgere kan bruge træningssalene under forudsætning af at der er frivillige instruktører til stede. FCG står for rekruttering, fastholdelse og udvikling af det frivillige engagement i de 4 træningssale, som arbejder selvstændig (selvledelse).

Plejecentre

Samtlige plejecentre har frivillige og FCG indgår i samarbejde om at styrke dette engagement, hvis plejecentret ønsker bistand. Vi har et samarbejde med Møllehøj om at etablere en café drevet af køkkenet med frivillige hjælpere til de sociale aktiviteter.

Andre

Derudover samarbejder vi med Sprogskolen UCplus om god integration for flygtninge, Produktionsskolen om Frivillig Fredag og Greve Gymnasium om frivillighed (Projekt Frivillig) og forskellige temaprojekter om frivillighed i løbet af skoleåret.

Samarbejdsaftale

Der er udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Frivilligcenter Greve og Greve Kommune - aftalen kan ses her

 

Udskriv Email

Find forening

FindForeningNyweb

Bliv Frivillig

FrivilligNyWeb

At være frivillig giver...

FirkloverWebNy

Selvhjælp

selvhjaelp