Samarbejdet i projektet

Trygfonden finansierer projektet.

Kommunale medarbejdere, der har kontakt med nytilkomne flygtninge og familiesammenførte fortæller om og henviser til ”Fritidsliv til Alle”. Det gælder både beskæftigelsesrådgivere, ydelsesrådgivere, tosprogs-lærere, sundhedsplejersker, familieterapeuter og mentorer for flygtninge i midlertidige boliger.

En række lokale foreninger tager imod de nye medlemmer, sikrer en god opstart, søger kontingentstøtte (med hjælp fra projektlederen) eller tilbyder friplads og udvælger én ”Fritidsliv til Alle”-kontaktperson (typisk formand eller kasserer).

Greve Nord Projektet (boligsocial helhedsplan) henviser beboere til projektet og bidrager med sparring.

Idræts- og Fritidssekretariatet bidrager med løbende sparring og viden om foreningerne og idræts- og fritidsområdet.

Dansk Flygtningehjælp indhenter børneattester på frivillige, forsikrer de frivillige og tilbyder kurser.

Venligboerne Greve, netværksfamilier og øvrige frivillige hjælper med kontakten til målgruppen, at følge til aktiviteter og opfølgning.

UCplus Sprogcenter samarbejder med projektet om oplæg og workshop om foreningsliv samt en fast ugentlig ”Fritidscafé” på Sprogskolen, hvor kursisterne kan få hjælp af projektets frivillige til at finde den rette fritidsaktivitet. Forventes påbegyndt i foråret 2018.

 

TF Donationslogo pos cmyk sort roed png

Udskriv Email

Find forening

FindForeningNyweb

Bliv Frivillig

FrivilligNyWeb

AT VÆRE FRIVILLIG

FirkloverWebNy

Selvhjælp

selvhjaelp