Projekt: Jeg føler mig ikke alene

Introduktion til projekt ”Jeg føler mig ikke alene”

Projekt ”Jeg føler mig ikke alene” er et metodeudviklingsprojekt der har til formål at nedbringe følelsen af ensomhed, hos ensomme ældre der modtager varig og daglig hjemmehjælp i Greve kommune. Projektet er finansieret af Sundhedsstyrelsen og løber frem til Maj 2019. Herefter skal projektet forankres i drift.

Projektets samarbejdspartnere er Greve kommunes hjemmepleje, de private hjemmeplejeleverandører Aleris og Attendo, Ældresagen i Greve samt Frivilligcenter Greve, der alle varetager væsentlige roller ift. at indfri projektets målsætning.

SAMARBEJDET I PROJEKTET

Hjemmeplejens medarbejdere varetager projektets opsporende og henvisende indsats. Derfor sætter hjemmeplejen I Greve fremover ekstra meget fokus på ensomhed i deres arbejdsgange. Der skal fremover arbejdes med at opspore ensomme ældre borgere der har en ønske om, at bryde med deres ensomhed. Derfor snakker hjemmeplejens medarbejdere med borgerne omkring ensomhed og i samarbejde med borgeren findes der frem til relevante aktivitetstilbud, hvis der er ensomhed på spil. Det er i nemlig aktivitetstilbuddene, at borgeren får mulighed for, at skabe nye gode relationer til aktivitetstilbuddets øvrige deltagere eller de frivillige samarbejdspartnere i projektet. Gennem skabelsen af nye gode relationer brydes der med ensomheden.

De frivillige samarbejdspartnere fra Ældresagen i Greve hjælper til med at skabe nogle trygge rammer der sikre, at den ældre borger får mulighed for at indgå i aktivitetstilbuddet på en tryg og positiv facon, hvilket sikre at borgeren får en blivende positiv oplevelse af at være en del af et nyt fællesskab.

Frivilligcenter Greve varetager den koordinerende indsats og samarbejder tæt sammen med hjemmeplejen og Ældresagen i Greve omkring at koordinere den ældre borgers deltagelse i aktivitetstilbuddet. Frivilligcentret arbejdet ligeledes på løbende, at oprette nye relevante aktivitetstilbud, der understøtter og tager udgangspunkt i borgernes egen behov og ønsker.

Alle projektets deltagere arbejder i fællesskab på at skabe en bedre livskvalitet til glæde for det enkelte menneske og samfundet generelt. Tak til alle involverede der er med til, at gøre en forskel i kampen mod ensomhed.

Al kontakt i projektet går gennem Frivilligcentret, og alle informationer der er relevante for projektets deltagere findes her på frivilligcentrets hjemmeside.

FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT

Centerleder, Hugo Tietzte, Frivilligcenter Greve, tlf. 60 45 38 70, Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektleder, Jonas Balodis Olsen, Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Udskriv Email

Find forening

FindForeningNyweb

Bliv Frivillig

FrivilligNyWeb

At være frivillig giver...

FirkloverWebNy

Selvhjælp

selvhjaelp