Hjemmeplejens arbejdsgangsbeskrivelse

Projekt: ”Jeg føler mig ikke alene”

 Ensom skema

Figur 1. Arbejdsgang for opsporing af ensomme ældre.

  1. Triagering og handlingsskema.
 Sorttekst  

1: Borgerens kontaktperson påbegynder de opsporende samtaler. Her kortlægges det om borgeren er ensom. Hjemmeplejen medbringer cue-cards til at højne kvaliteten i samtalerne.

2: Efter samtaleprocessen triageres borgeren enten hvid (borgeren er ikke ensom) eller lilla (Borgeren er ensom).

Hvidtekst

1: Borgerens kontaktperson noterer i borgerens journal, at der er taget en opsporende samtale med borgeren og, at borgeren ikke føler sig ensom.

LillaLillatekst

 

1: Borgerens kontaktperson tager en henvisende samtale og sammen med borgeren, hvor der udvælges et relevant tilbud fra projektets primære eller sekundære tilbud.Link til tilbud

2: Borgerens kontaktperson tager kontakt til Frivilligcentret. Der informeres om borgerens aktivitetsønske samt øvrige relevante oplysninger på tlf: 4360 0054 (kl. 10-15)

3: Borgerens kontaktperson arrangerer transport. Der samarbejdes med Greve-Solrød Taxa. Projektkode: 1013. Tlf: 7010 6666

4: Borgerens deltagelse meddeles til planlæggeren.

Planlæggeren indskriver deltagelsen i kørelisten.

5:Borgerens kontaktperson arrangerer transport. Transport bestillingsliste.

6: Borgerens kontaktperson udfylder sammen med borgeren en printet version af Rambølls første borgermåling. Link til at printe spørgeguiden (15 spørgsmål). Efterfølgende indtastes borgerens svar i Rambøll Results, dette hjælper en af projektets ambassadør med. Ambassadøren har login.

7: Borgerens kontaktperson triagerer borgeren lyserød

 

Pinktekstpink

1: Borgerens kontaktperson udfylder en fortrykt handleplan. Handleplanen ligger som skabelon med overskriften: ”Ensomhed”. Det er borgerens kontaktperson der udfylder handleplanen. Handleplanen SKAL udfyldes. Handleplanen evalueres senest efter 3 måneder og efter behov.

Handleplanen findes under: Moduler > Klient > Handleplan > høreklik og vælg: opret handleplan > Vælg: Ensomhed.

2: Når Borgerens kontaktperson triagerer borgeren lyserød, foretages der ikke yderligere handlinger.

Orangetekst

 

Borgerens kontaktperson kontakter Hugo fra Frivilligcentret på mobil: 6045 3870 med borgerens ønske til aktivitet. Hugo indskriver borgerens ønsker i deres IT system. Når en lille gruppe borgere efterspørger samme type aktivitet, vil der bliver arbejdet på at oprette et egnet tilbud der dækket behovet. I den mellemliggende periode kontakter Hugo hjemmepleje, hvis/når der opstår andre muligt egnede tilbud til borgeren.


Udskriv Email

Find forening

FindForeningNyweb

Bliv Frivillig

FrivilligNyWeb

AT VÆRE FRIVILLIG

FirkloverWebNy

Selvhjælp

selvhjaelp