Projekter

Udover frivilligcentrets kerneopgaver arbejder vi med en række tidsbegrænsede projekter på forskellige områder.

Aktuelt er der fire større projekter:

"Jeg føler mig ikke alene", som er lavet for at støtte ensomme ældre. Projektets samarbejdspartnere er Greve kommunes hjemmepleje, de private hjemmeplejeleverandører Aleris og Attendo, Ældresagen i Greve samt Frivilligcenter Greve. Projektet er startet i 2018 og fortsætter i 2019.

”Mentorindsats for etniske minoritetskvinder” Formålet med projektet er at bringe kvinder med indvandrer- eller flygtningebaggrund i Greve Kommune tættere på det danske arbejdsmarked igennem en mentorindsats. Projektet er støttet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration, som hører under Udlændinge- og Integrationsministeriet, og vil vare til december 2019.

”Fritidsliv til Alle” er FrivilligCenter Greves eget projekt. Formålet med projektet er, at hjælpe nytilkomne flygtninge og familiesammenførte i alle aldre ind i det lokale foreningsliv. Projektet støttes af Tryg-fonden. Det er startet i 2017 og fortsætter i 2019.

’Frivillighed for Alle’ har til formål at hjælpe nytilkomne flygtninge og familiesammenførte i Greve Kommune med at blive aktive i lokalområdets frivillige fællesskaber.Projektet er støttet af Socialstyrelsen og varer fra den 1. august 2018 til den 30. november 2019.

Udskriv Email

Find forening

FindForeningNyweb

Bliv Frivillig

FrivilligNyWeb

At være frivillig giver...

FirkloverWebNy

Selvhjælp

selvhjaelp